Wypłata dotacji dla obszarów o trudnych warunkach gospodarowania

Będą szybciej niż się wszyscy spodziewają – zapewniają pracownicy Agencji Restrukturyzacji. Za niewiele ponad dwa tygodnie rusza kolejna kampania wypłaty dotacji do obszarów o trudnych warunkach gospodarowania.

O dotacje ONW ubiega się ponad 700 tysięcy osób. To połowa rolników uprawniona do dopłat bezpośrednich. W sumie trafi do nich miliard trzysta milionów złotych. Prawie połowa uprawnionych już otrzymała decyzje o przyznaniu płatności.

Renata Mantur, ARiMR: niestety realizacja płatności może zostać rozpoczęta od 18 października czyli w nowym roku budżetowym i od tego dnia Agencja rozpocznie realizację płatności.

Dotacje to rekompensata za gospodarowanie w utrudnionych warunkach wynikających z niekorzystnego ukształtowania terenu, niskiej jakości gleb, czy warunków klimatycznych. Stawki dopłat są zróżnicowane w zależności od rodzaju utrudnień.

W tak zwanej strefie pierwszej jest to blisko 180 złotych do hektara rocznie. Ponad 250 złotych przysługuje w drugiej strefie oraz na obszarach ze specyficznymi utrudnieniami. Na najwyższą stawkę czyli 320 złotych do hektara rocznie mogą liczyć rolnicy z terenów górskich.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotacje w pełnej wysokości przysługują gospodarstwom o powierzchni do 50 hektarów. Powyżej tej wielkości stawka stopniowo maleje.

Renata Mantur, ARiMR: planujemy, że w bieżącym mroku wypłacimy ok. 1 mld. 100 tys. złotych co stanowi 85 % należnej kwoty z tego tytułu.

Nie wszystko jednak zależy od dobrej woli Agencji Restrukturyzacji. Ostateczna decyzja o tym, kiedy pieniądze trafią do rolników jest w rękach ministra finansów.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP