Wspólnie po 2014

Wspólnie po 2014

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku. Polska zabiega o utrzymanie wydatków na rolnictwo na podobnym poziomie oraz wprowadzenie jednakowych dopłat dla wszystkich rolników w całej Wspólnocie. I to nie tylko nasze hasła.

Istniejąca od lat 60 Wspólna Polityka Rolna pochłania znaczną część unijnego budżetu. Ale jednocześnie trzeba podkreślić, że wydatki na rolnictwo systematycznie spadają. Podczas gdy jeszcze w latach 80 było to 75% unijnego budżetu to teraz jest to już „tylko” 45%. Ta tendencja będzie się pogłębiać ostrzegają eksperci. Ale jednocześnie niedowierzają w całkowitą likwidacje subwencji rolnych.

Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski: nie zdecydują się na odejście od wspólnej polityki ona pozostanie, chociaż będą jednak chyba zmniejszane środki na WPR, ale ta wspólna polityka będzie coraz silniej obudowywana krajowymi instrumentami.

Konsultacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej zainaugurowano w zeszłym tygodniu w Brukseli. O zdanie zostaną poproszone także polskie organizacje rolnicze oraz związki zawodowe. Co odpowiedzą wiadomo.

Jerzy Chróścikowski – NSZZ RI „Solidarność”: wyrównanie płatności to jest podstawą, czyli zachowanie konkurencyjności polskich rolników dla polskich rolników, czy to niemieckich, czy to francuskich, czy węgierskich, czy czeskich. To już musi być priorytetem.

W Unii Europejskiej dopłaty bezpośrednie są wciąż zróżnicowane, a ich wysokość często jest obliczana na podstawie historycznych wielkości produkcji. To premiuje państwa starej Unii Europejskiej, a dyskryminuje nowe. Dlatego utrzymanie obecnej wielkości unijnego budżetu oraz wyrównanie dopłat to nasze dwa priorytety.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: nam zależy na zdecydowanym uproszczeniu jej, ale jednocześnie wprowadzeniu płatności płaskich, obszarowych, łatwo administrowanych tak ażeby wszyscy rolnicy w UE dostawali dopłaty równe.

W tej walce zyskaliśmy dwóch ważnych sojuszników. Za likwidacją historycznych metod obliczania dopłat bezpośrednich opowiedzieli się już unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos oraz szef komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Paolo de Castro.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP