Wsparcie za mleko

Wsparcie za mleko

Tylko do końca tego miesiąca producenci mleka mogą ubiegać się o uzyskanie dodatkowej unijnej pomocy. Pieniądze znajdą się na kontach rolników do 30 czerwca.

Pod koniec ubiegłego roku UE zdecydowała o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla przeżywającego kryzys rynku mleka. Z kwoty 300 milionów Polsce przypadło 20 milionów. Początkowo rząd planował rozdysponować pieniądze wśród rolników poniżej 40 roku życia ale po protestach z pomysłu zrezygnowano.

Wiktor Szmulewicz, KRIR: ta rekompensata należała się wszystkim producentom którzy najbardziej ucierpieli w związku z niskimi cenami mleka.

Czasu na rozdysponowanie tych pieniędzy jest już bardzo mało. Wnioski można składać do 30 kwietnia. ARR apeluje do rolników o dołączanie do wniosku niezbędnych dokumentów.

Anna Reps, ARR: do każdego wniosku musi być dołączony dokument poświadczający posiadanie rachunku bankowego. Agencja będzie honorować różne dokumenty, kopia umowy z bankiem, to może być zwyczajna kserokopia.

Ostatecznie na dotację mogą liczyć ci rolnicy, którzy w sezonie 2008-2009 mieli kwotę nie niższą niż 20 tysięcy kilogramów i nie większą niż 200 tysięcy. I jednocześnie w momencie złożenia wniosku kwota nie może być mniejsza niż 20 tysięcy kilogramów.

Anna Reps, ARR: wnioski zostaną złożone, do końca maja my będziemy te wnioski weryfikować, pod koniec maja obliczymy stawkę jednostkową i wtedy do końca czerwca będziemy realizować płatność.

Do otrzymania pomocy uprawnionych jest 93 tysiące rolników, przy założeniu, że wszyscy się zgłoszą będą mogli liczyć na 1,5 grosza do kilograma sprzedanego mleka, oznacza to, że największa jednorazowa dopłata może wynieść 3 tysiące złotych.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP