Wlot powietrza Flex

Wlot powietrza Flex

Wlot charakteryzuje elastyczny dobór jego rozmiaru. Jest zatem możliwe, aby zainstalować różnej wielkości kołnierze, które następnie mogą być przystosowane do kurników o różnych wymiarach.

Górna rama profilu jest zintegrowana z kanałem przepływu powietrza, co powoduje aerodynamiczny oraz stabilny strumień powietrza.

BIG DUTCHMAN