Wiejskie gminy skarżą rząd do Strasburga

Stowarzyszenie Obrona Granic Gmin Wiejskich wniosło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę na polski rząd, zarzucając mu łamanie prawa przy zmianie granic administracyjnych gmin na korzyść sąsiadujących z nimi miast – poinformował przewodniczący stowarzyszenia i jednocześnie wójt warmińsko-mazurskiej gminy Ełk Antoni Polkowski.

Stowarzyszenie w skardze wytknęło rządowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w punktach mówiących o prawie osoby prawnej do poszanowania swojego mienia oraz do możliwości złożenia odwołania od wydanej decyzji organu państwowego.

– Naszym zdaniem państwo podczas procedury zabierania terenów gminom i oddawania ich miastom złamało w tych punktach prawo. Przecież gminy inwestowały w tereny, które im odebrano i nie dostały za to ani grosza. Dodatkowo gminy, które uważały się pokrzywdzone, nie mogły odwołać się od decyzji Rady Ministrów. Z tych powodów uważam, że Trybunał powinien uchylić rozporządzenie polskiego rządu, naprawdę liczę na wygraną – powiedział wójt Polkowski.

Skarga jest pokłosiem batalii, jaką wiejskie gminy stoczyły w obronie swoich granic w lipcu. Wójt Ełku, któremu miasto Ełk chciało odebrać 2 tys. ha ziemi, prowadził wtedy strajk głodowy. Wsparcia udzielili mu wówczas samorządowcy z innych gmin (m.in. z Będzina, Wiżajn i Szczecinka), którym sąsiadujące z nimi miasta także chciały odebrać tereny.

Wójtowie gmin i ich mieszkańcy zorganizowali w lipcu m.in. pikietę pod kancelarią premiera, w wyniku ich rozmów i działań zawiązało się też stowarzyszenie, któremu przewodniczy Polkowski.

– Gminie Ełk latem tego roku udało się obronić swoje granice, ale nie wszystkie gminy są w takiej sytuacji. Dlatego ja jako przewodniczący naszego Stowarzyszenia walczę o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie granic administracyjnych, a członkowie mojego stowarzyszenia, którym odebrano wówczas tereny, złożą do Trybunału skargę w sprawie braku odszkodowania za zabrane im grunty. Działamy wspólnie, bo prawo w Polsce musi być sprawiedliwe – zapowiedział Polkowski.

W lipcu decyzją Rady Ministrów poszerzono granice administracyjne m.in. Koszalina, Szczecinka i Przemyśla. Projekt zmian granic administracyjnych przygotowywało MSWiA. Do czasu nadania tej depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza ministerstwa w tej sprawie.

PAP