Walka o kształt Wspólnej Polityki Rolnej

Walka o kształt Wspólnej Polityki Rolnej

Walka o kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz uchwalenie ustawy o zagospodarowania nieruchomości rolnych. Ministerstwo rolnictwa podczas spotkania ze związkami zawodowymi przedstawiło swoje tegoroczne priorytety.

Zeszłym rok był drugim z kolei , w którym rolnicze dochody wyraźnie spadały. Z danych Eurostatu wynika, że w 2008 roku dochody zmniejszyły się o 18%, a rok temu o 12%.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: nie jesteśmy tutaj ewenementem na rynku europejskim czy światowym, bo spadki dochodów rolników innych państw są także znaczące.

Tradycyjnie już walka o poprawę dochodowości produkcji rolniczej będzie priorytetem resortu na 2010 rok. Poza tym zamierza on aktywnie uczestniczyć w debacie o przyszłym unijnym budżecie na lata 2014-2020.

Od tego zależy bowiem kształt Wspólnej Polityki Rolnej. Polsce najbardziej zależy na wyrównaniu wysokości dopłat bezpośrednich w całej Wspólnocie.

Jerzy Chróścikowski – NSZZ RI „Solidarność”: mamy około 50% płatności takiej, jak ma stara piętnastka. Czyli jesteśmy niekonkurencyjni w ramach wspólnej polityki rolnej.

Podczas spotkania ze związkowcami po raz kolejny padła zapowiedź, że zgody ministerstwa rolnictwa na kolejną reformę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- nie będzie.

Władysław Serafin – Kółka Rolnicze: nie będzie zmian w systemie ubezpieczeń dopóki nie będzie poprawy opłacalności produkcji, to jest jednoznacznym sygnałem, że mamy te same poglądy i te same problemy.

W najbliższych miesiącach zostanie także rozstrzygnięta sprawa sprzedaży rolnikom ziemi na terenach dawnych pegeerów. Jeszcze w tym tygodniu projekt trafi na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP