W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są jeszcze wolne miejsca

Rozpoczął się kolejny etap rekrutacji na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na kilkunastu kierunkach studiów są jeszcze wolne miejsca. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia kandydaci znów mogą dokonywać ponownego wyboru kierunku w internetowym Systemie Obsługi Kandydatów. Mogą się także rejestrować, a co za tym idzie, rozpocząć rekrutację do SGGW nowi kandydaci, dotychczas nie zarejestrowani w systemie rekrutacyjnym.

W następnych etapach rekrutacyjnych zarejestrowani kandydaci mają dostęp do list rankingowych. W kolejne poniedziałki następować będzie zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków oraz ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia. Od wtorku do czwartku osoby zakwalifikowane na studia w SGGW będą składać dokumenty. W kolejne czwartki będą ogłaszane ew. wolne miejsca na poszczególne kierunki. Czas od czwartku do poniedziałku to okres kiedy kandydaci mogą ponownie decydować na jaki kierunek aplikują w dalszym etapie rekrutacji. Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia potrwa do 16. sierpnia.

W tym etapie rekrutacji najwięcej wolnych miejsc jest na Weterynarię – 122 (w tym 105 na studia wieczorowe na które uczelnia w tym terminie rozpoczyna rekrutację), Socjologię – 60, Ochronę środowiska – 57 (w tym 45 na studia wieczorowe na które uczelnia rozpoczyna rekrutację) , Ogrodnictwo – 50, Pedagogikę – 50, Biologię – 48, Rolnictwo – 45, Informatykę – 40. Natomiast w obecnym etapie rekrutacji nie ma wolnych miejsc na: Architekturę krajobrazu, Bezpieczeństwo żywności, Dietetykę, Gospodarkę przestrzenną, Hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich, Informatykę i ekonometrię, Inżynierię środowiska, Leśnictwo, Logistykę, Technologię żywności i żywienie człowieka oraz Towaroznawstwo. Sytuacja ta jednak może ulec zmianie.

W tym roku podczas rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia w SGGW zarejestrowało się o tysiąc kandydatów więcej niż w roku ubiegłym. Na najbardziej popularny kierunek finanse i rachunkowość, w pierwszym etapie rekrutacji chciało się dostać blisko 1 200. kandydatów. Ponieważ SGGW przygotowała 120 miejsc, o każde z nich walczyło 10 osób. Na kierunek weterynaria zarejestrowało się blisko 950. kandydatów (9 os./miejsce). Trzecie miejsce pod względem popularności kierunków zajmuje budownictwo na które chciało się dostać ponad 800 osób (6 os./miejsce). Na logistykę zarejestrowało się także blisko 800 osób (6,6 os./miejsce). Na kierunek gospodarka przestrzenna chciało się dostać ponad 760. kandydatów (8,4 os./miejsce). Tu uczelnia oferuje tylko 90 miejsc. Bardzo popularnym kierunkiem w I etapie rekrutacji była także ekonomia, na którą zarejestrowało się blisko 750 osób (6,2 os./miejsce).

Trwa także rekrutacja na studia II stopnia, które w tym roku cieszą się większą popularnością niż w ubiegłym roku oraz na studia niestacjonarne. Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja.