W lipcu poprawiła się koniunktura w rolnictwie

Lipcowa edycja ankietowych badań wskazuje, że rolnictwo weszło w fazę poprawy koniunktury – wynika z badań IRG SGH. Wyższy jest zarówno ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych jak i poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw.

Dla obu tych wskaźników odnotowano kilkupunktową poprawę w stosunku do szczególnie złych ocen z ubiegłego roku.

Autorzy badania zaznaczają, że poprawa wskaźników odbywa się ciągle w ujemnych rejestrach ich wartości, co każe ostrożnie przyglądać się ocenie sytuacji w rolnictwie.

„Lepsza sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych znajduje wyraz w znaczącym wzroście, w stosunku do roku ubiegłego, zakupów nawozów mineralnych, pasz treściwych i środków ochrony roślin. Wyniki nie wskazały natomiast na ożywienie aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolnych. Skutki dla rolnictwa licznych tego lata anomalii pogodowych, w następstwie których Polska odnotowała dwie fale powodziowe na głównych rzekach i rekordowe upały, przez znaczną część lata paradoksalnie przyniosły wzrost cen płodów rolnych i poprawę koniunktury w tej gałęzi produkcji” – napisano w komentarzu.