Wraz z początkiem roku 2009 upłynęły dokładnie 2 lata od zakończenia przejściowego okresu dostosowawczego w zakresie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz jego produktów. Było to przyczyną wielu zmian w działalności produkcyjnej gospodarstw zasilających krajowy system zaopatrzenia w mleko surowe. ...