Świnie z natury są wszystkożerne i chętnie zjadają różnorakie pokarmy w różnej formie. W intensywnym chowie świnie mogą być karmione paszą suchą (może być nawilżana w karmnikach bezpośrednio przed spożyciem) lub paszą płynną. Hodowcy europejscy zdecydowanie częściej wybierają system żywienia płynnego (rys.1). W Polsce natomiast nadal króluje nieefektywny i rozrzutny system żywienia suchego. ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...