Na terenie woj. wielkopolskiego realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego rozpoczęto w maju 2008 roku. Podstawą prowadzenia akcji uwalniania województwa od choroby Aujeszkyego jest wykonanie próbkobrania, we wszystkich stadach utrzymujących trzodę chlewną, celem uznania poszczególnych gospodarstw za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. ...