Uruchomienie funduszy strukturalnych spowodowało wzrost zainteresowania zakupami maszyn rolniczych. Ich wartość nierzadko dochodzi do 1 mln złotych. Jest to więc poważny wydatek, który wymaga zabezpieczenia przed ewentualną utratą lub zniszczeniem. ...