Sterowniki Smart

Sterowniki Smart

Sterowniki serii SMART są sterownikami nowej generacji. Zawierają od 3 do 8 przekaźników do sterowania urządzeń zewnętrznych. Cechą charakterystyczną jest możliwość wyboru i zaprogramowania podłączonych do sterownika urządzeń. Ze względu na swoje uniwersalne właściwości znajdują także zastosowanie w systemach sterownia mikroklimatem w chlewniach.


Sterowanie może odbywać się zgodnie z automatyczną zaprogramowaną zmianą temperatury. Wszystkie sterowniki tej serii realizują proces odświeżania – obniżania wilgotności w hali, po zainstalowaniu czujnika wilgotności. Wentylacja, chłodzenie, ogrzewanie oraz alarm posiadają osobne ustawienia różnicy temperatur powyżej lub poniżej temperatury zadanej i przy zmianie temperatury zadanej, automatycznie zmieniają się pozostałe ustawienia. Pomiar temperatury jest realizowany przez 3 czujniki temperatury ( w tym 1 zewnętrzny) a wilgotności przez czujnik wilgotności. Dostępne są też wejścia cyfrowe do podłączenia np. impulsatora wodomierza oraz wyjścia analogowe. Wszystkie sterowniki współpracują – po zainstalowaniu karty komunikacyjnej, z komputerem PC z zainstalowanym programem ROTEM NET. Umożliwia to zbieranie danych historycznych i monitorowanie aktualnej sytuacji w hali.

INDOOR GROUP LTD.