Stan zagrożenia

Powódź zagraża ludziom, ale zagraża też… zwierzętom. Z wiosek w okolicach Oławy ewakuowano bydło i trzodę chlewną. W gospodarstwach nie została żywa dusza…

Pani Barbara Padula spod Oławy nie po raz pierwszy w życiu wywozi zwierzęta z zagrożonego gospodarstwa. Ale stres z tego powodu nie jest mniejszy… dla nikogo.

Barbara Padula – wieś Siedlec: bardzo wczoraj to przeżywały… mrówki się wyniosły. Transport dała gmina. Kombinat z Oleśnicy podzielił się sianem i paszą. Sąsiedzka pomoc jest niezastąpiona.

Najważniejsze, to wywieźć wszystko co konieczne będzie do pracy w gospodarstwie – nawozy, zboże.

Barbara Padula – wieś Siedlec: koło 20 ton…nosiliśmy

W tej prowizorycznej chlewni w Osieku są zwierzęta z czterech gospodarstw.

Kazimierz Dalecki – RSP w Osieku: musieli załadować, rozładować…to dla każdego osobnika stres.

Rolnicy dyżurują na zmianę przy dojeniach i karmieniach. Wszyscy czekają na zejście wody.

Jadwiga Jarzębowicz/OTV Wrocław Redakcja Rolna TVP