Spotkanie z przedstawicielami producentów i przetwórców owoców

Spotkanie z przedstawicielami producentów i przetwórców owoców

Sytuacja na rynku wiśni i jabłek to główny temat, zorganizowanego dziś w ministerstwie, spotkania producentów owoców oraz przetwórców. W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Artur Ławniczak, który przedstawił propozycję objęcia tego rynku systemem jakościowym.

Po raz pierwszy od kilku lat strona przetwórcza zdecydowała się na poważne rozmowy z sadownikami. Po obu stronach jest wola wypracowania długoletnich umów kontraktacyjnych i współpracy przy stosowaniu wspólnego systemu jakości. Korzyści odniosą zarówno sadownicy, którzy uzyskają pewność sprzedaży swoich owoców po racjonalnej cenie, jak również przetwórcy, którzy będą mieli zapewnienie dostawy surowca odpowiedniej jakości.

„Jest porozumienie co do systemowych rozwiązań. Mam nadzieję, że uda się nam wspólnie wypracować system jakości dla owoców i warzyw, tak aby był on dodatkowym gwarantem wyrobów najwyższej jakości dla konsumentów i jednocześnie pełnił rolę regulatora rynku owoców i warzyw dla producentów” – powiedział po spotkaniu podsekretarz stanu A. Ławniczak.

Minister podkreślił, że w ramach PROW 2007- 2013, działanie: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” refundowane są koszty stałe związane z uczestnictwem w wybranym systemie jakości żywności.

Zakończenie prac nad wspólnym dla sadowników i przetwórców systemem jakości planowane jest jeszcze w tym roku, tak aby można było go stosować już w kampanii roku przyszłego. Bardzo istotnym elementem jest także udział naszego kraju w programie „Owoce w szkole”, który stwarza także szanse na wzrost cen płaconych sadownikom.

Kolejne, wspólne spotkanie sadowników i przetwórców zaplanowano na 12 sierpnia br.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi