Spadek produkcji rolniczej na Węgrzech

Wartość produkcji rolniczej na Węgrzech w 2009 r. wyniosła 1621 mld forintów (6 mld euro), czyli była o 10% mniejsza niż rok wcześniej. W latach 2007 i 2008 r. wartość produkcji rolniczej na Węgrzech wzrastała o 27% rocznie.

W 2009 r. zbiory zbóż wyniosły 13,5 mln ton, czyli spadły o 19,6%. Zbiory słonecznika i rzepaku wyniosły odpowiednio 1,3 mln ton i 581 tys. ton, co oznacza spadek o 14 i 11%. Produkcja ziemniaków zmniejszyła się o 21% i wyniosła 541 tys. ton. Zbiory warzyw ogółem spadły o 10%. Jedynie produkcja owoców utrzymała się na nie zmienionym poziomie 850 tys. ton. Produkcja mięsa spadła o 2,4% i wyniosła 1,4 mln ton. Spadek produkcji mięsa drobiu był niewielki, natomiast produkcji wieprzowiny – ogromny. Eksport produktów rolnych zmniejszył się o 1,2%, a import – o 1,4%. Głównym partnerem handlowym Węgier są Niemcy.

Oprac. Wanda Mierzecka Rolniczy Magazyn Elektroniczny