Siewy z dopłatą

Niestety nie jest z tym u nas najlepiej. Pod względem stosowania kwalifikowanego materiału siewnego jesteśmy w ogonie Europy. I chociaż kwalifikowane ziarno niemało kosztuje to warto w nie zainwestować.

Długa zima i śnieg na polach spowodowały, że siewy w tym roku będą spóźnione. W magazynach Centrali Nasiennych i Stacjach Hodowli Roślin nasion pod dostatkiem, niestety kupujących niewielu. Coraz niższe dochody sprawiają, że wielu rolników rezygnuje z kupna kwalifikowanego materiału siewnego. W niektórych regionach Polski sprzedaż spadła aż o 1/3.

Aby temu zapobiec od kilku lat Agencja Rynku Rolnego dopłaca tym rolnikom, którzy wymieniają materiał siewny.

Bartłomiej Kulisz, Agencja Rynku Rolnego: w Agencji Rynku Rolnego od 15 stycznia trwa termin składania wniosków o przyznanie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego w kategorii elitarny i kwalifikowany. Warto przypomnieć, że dopłatami objęte są gatunki roślin zbożowych, strączkowych i sadzeniaków ziemniaków.

I tak wysokość dotacji do hektara gruntów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym wynosi:

100 złotych w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 złotych dla roślin strączkowych oraz 500 złotych dla ziemniaków. Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis.

Bartłomiej Kulisz, Agencja Rynku Rolnego: pomoc de minimis stanowi pewną specyficzną pomoc państwa, która jest dopuszczona przez Komisję Europejską i nie zakłóca wspólnotowej konkurencji. Taką pomoc producent rolny może otrzymać w wysokości 7500 euro w okresie trzech lat obrotowych, tzn. tego roku i dwóch poprzednich.

Na złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami rolnicy mają czas do 25 czerwca. W latach 2007-2009 Agencja Rynku Rolnego wypłaciła producentom rolnym prawie 146,5 miliona złotych. Kwalifikowanym materiałem obsiano lub obsadzono prawie półtora miliona hektarów.

Krzysztof Dąbrowski Redakcja Rolna TVP