Sielinko: Sukces wystawy hodowlanej. Tysiące zwiedzających

Wystawę w Sielinku zwiedziło około 25 tysięcy osób. Można mówić o dużym sukcesie 16. edycji Wielkopolskich Targów Rolniczych i zarazem XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Organizowane corocznie w Sielinku spotkania poświęcone są nowoczesnemu i bezpiecznemu rolnictwu.

– Zawsze mamy co pokazać. Zmieniają się technologie, pojawiają się nowe rozwiązania zarówno w hodowli, jak i we wszelkich uprawach. W tym roku oprócz najlepszych okazów zwierząt na targach zaprezentowaliśmy rolnikom i hodowcom 138 odmian ziemniaków, ponad 300 gatunków roślin i około 100 odmian kukurydzy. Pokazujemy ponadto sprzęt podczas pracy na polu i najnowsze osiągnięcia w uprawach roślin na poletkach doświadczalnych. Zarówno rolnicy, jak i ludzie nie związani z branżą, są zainteresowani uprawą, siewem roślin, są otwarci na wprowadzanie nowych rozwiązań. Chętnie korzystają z rad i opinii doradców WODR. Nasza impreza jest skierowana dla całych rodzin. Chcemy zawsze zorganizować dla nich przyjemny dzień – mówił Marek Lorych, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na wystawie zaprezentowano 240 zwierząt. Na targi przyjechało ponad 150 firm obsługujących rolnictwo.

Głos Wielkopolski