Salmonelloza w Finlandii

Od początku lutego bieżącego roku w Finlandii trwa kryzys związany z zakażeniem jaj kurzych bakteriami Salmonella.

Przebadano już ponad 700 ferm kurzych i w 12% wykryto Salmonelle. Według prawa obowiązującego w Finlandii, jaja z ferm zakażonych tą bakterią nie mogą być sprzedawane. Normalnie produkcja jaj w Finlandii zaspokaja zapotrzebowane krajowe, a nadwyżka jest eksportowana. Obecnie najprawdopodobniej jaj będą musiały być importowane. Przypuszczalnie skorzysta na tym Szwecja, w której prawodawstwo dotyczące obrotu jajami jest takie same jak w Finlandii.

CBR Agra Europe 2009, nr 2355, s. N/5