Są jeszcze pieniądze dla młodych rolników

Są jeszcze pieniądze na premie dla młodych rolników. Do wydania w tym roku jest blisko 300 milionów złotych, a wykorzystano niecałe 40 milionów. Wnioski można składać w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji.

Zdaniem wielu rolników korzystanie z unijnych dotacji to konieczność.

Marek Paraś wieś Wycinki: zaczynałem kilka lat temu od premii dla młodego rolnika. To był 2005 rok. I tak sukcesywnie korzystałem z każdych możliwych funduszy. Tak żeby ta wartość gospodarstwa wzrastała.

O 50 tysięcy dotacji dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat. Zamierzają przejąć lub kupić gospodarstwo o odpowiedniej powierzchni. Liczy się średnia krajowa lub wojewódzka.

Monika Pietrusińska – Janowska ARiMR: osoby, którym zostanie przyznana premia dla młodych rolników zobowiązują się do przejęcia gospodarstwa rolnego, prowadzenia tego gospodarstwa zgodnie z założeniami biznesplanu w ciągu 5 lat od przyznania premii.

Rolnik musi udokumentować wydanie 70% przyznanej kwoty. Ma też trzy lata na uzyskanie standardów sanitarno-weterynaryjnych. Ale to nie wszystko.

Monika Pietrusińska – Janowska ARiMR: w odniesieniu do osób, które w momencie przyznania pomocy nie spełniały kryteriów kwalifikacji zawodowych wymagane jest uzyskanie wykształcenia w okresie 3 lat od przyznania pomocy.

Resort rolnictwa zapowiedział zwiększenie kwoty pomocy dla młodych rolników o połowę. Wymaga to jednak zmiany przepisów oraz zgody Komisji Europejskiej.

Dorota Florczyk rolna.tvp.pl