Rozporządzenie ws. plombowania środków transportu wywożących produkty pochodzenia zwierzęcego

W rozporządzeniu z 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, określono rodzaj informacji umieszczanej na plombie nakładanej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej – w przypadku, gdy państwo trzecie (np. Federacja Rosyjska) wymaga zastosowania tego rodzaju plomby oraz rodzaj informacji umieszczanych na plombie nakładanej ponownie, w przypadku jej zerwania przez organ celny podczas kontroli.

Wydanie przedmiotowego rozporządzenia stało się konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 81, poz. 528). Wyżej wymienione zmiany wprowadziły możliwość nakładania plomby weterynaryjnej przez właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej zarówno na środek transportu, jak i kontener oraz pojemnik, którymi produkty pochodzenia zwierzęcego są wywożone do państw trzecich, a także ponownego nakładania takich plomb, w przypadku kiedy pierwotnie nałożona plomba została zerwana przez organ celny podczas kontroli.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.