Rozmowy polsko-indyjskie

Rozmowy polsko-indyjskie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjął dziś prezesa Forum Indyjskich Importerów Żywności Amita Lohani.

Było to kolejne spotkanie przedstawiciela Kierownictwa MRiRW z przedstawicielami indyjskich środowisk związanych z obrotem produktami rolno-spożywczymi. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego.

Jako Prezes Forum Indyjskich Importerów Żywności (FIFI) Amit Lohani zaprezentował środowisko indyjskich importerów żywności i napojów, których głównym celem jest rozwój i dostosowanie indyjskiego przemysłu spożywczego do międzynarodowych standardów rynkowych. Do Forum należy ponad 800 marek detalicznych, a siła nabywcza FIFI wynosi 850 mln USD.

Podczas spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek indyjski. Obecnie saldo w obrocie tymi artykułami z Indiami jest ujemne (w eksporcie dominują słodycze), niemniej jednak strona polska liczy, że intensyfikacja kontaktów z partnerami indyjskimi pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału współpracy. Zgodzono się, że dla wzrostu wymiany dwustronnej bardzo ważna jest likwidacja barier handlowych poprzez ustalenie certyfikatów fitosanitarnych i weterynaryjnych.

W trakcie rozmowy minister Sawicki skierował prośbę o wsparcie przez FIFI działań strony polskiej w celu przyśpieszenia rozpatrywania przez władze indyjskie tych certyfikatów. Prezes FIFI zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby wpłynąć na przyśpieszenie procedur związanych z uzyskaniem przez Polskę certyfikatów niezbędnych dla polskich eksporterów. Ponadto, prezes Amit Lohani wyraził przekonanie, że wymiana handlowa w zakresie towarów rolno-spożywczych pomiędzy Polską i Indiami będzie obustronnie korzystna.