Przyszłość światowego rynku mięsa

Przyszłość światowego rynku mięsa

Według przewidywań FAO, ceny wołowiny na świecie w latach 2010-15 utrzymają się na stałym poziomie. Podaż tego mięsa będzie nieduża w tym okresie. W większości krajów stada bydła będą odbudowywane po uprzednim spadku liczebności. Po 2015 r. podaż wołowiny wzrośnie, co spowoduje niewielki spadek jej cen.

Ceny wieprzowiny do 2019 r. powinny utrzymywać się na względnie stałym poziomie. Natomiast ceny baraniny początkowo niskie, wzrosną na skutek ograniczenia pogłowia owiec w Nowej Zelandii. Popyt na mięso drobiu będzie wysoki, na skutek czego jego ceny utrzymają się na niezmienionym poziomie. W latach 2010-19 spożycie mięsa zwiększy się. Wzrost ten zaznaczy się głównie w krajach nie należących do OECD. Spożycie mięsa drobiu w tych państwach w 2019 r. będzie o 38% większe niż w 2009 r., wieprzowiny – o 33%, wołowiny – o 23%, a baraniny – o 31%. W krajach OECD spożycie mięsa zwiększy się o 4%. Światowy eksport mięsa wzrośnie w omawianym okresie o 22% (głównie za sprawą eksportu wołowiny i mięsa drobiu). W krajach OECD eksport ten zwiększy się o 7%, a w krajach spoza OECD – o 29%.

Oprac. Wanda Mierzecka Rolniczy Magazyn Elektroniczny