Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

W przyszłym roku powinna zakończyć się prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej. Jej właścicielami mają zostać plantatorzy buraków oraz pracownicy. Pytanie tylko czy będzie ich stać na zakup pakietu akcji, który będzie kosztować minimalnie 70 tysięcy złotych. Rząd i „Polski Cukier” zapowiadają, że zrobią wszystko, aby prywatyzacja stałą się faktem.

W październiku ministerstwo skarbu państwa ma wybrać doradcę prywatyzacyjnego, na początku przyszłego roku dojdzie do wyceny akcji. Cała operacja ma się zakończyć w 2011 roku.

Aleksander Grad – minister skarbu państwa: „To, na czym nam szczególnie zależy to aby w tym procesie wzięło udział jak najwięcej pracowników i plantatorów więc całe nasze wsparcie ze strony spółki pójdzie w tą stronę, aby nowi akcjonariusze byli liczeni w tysiącach, a nie w pojedynczych liczbach.”

Teoretycznie do zakupu akcji jest uprawnionych 20 tysięcy osób. Plantatorzy i pracownicy chcą preferencji przy ich zakupie.

Krzysztof Nykiel – plantator buraków: „Na pewno znaczna część plantatorów będzie zainteresowana choć chcielibyśmy nabyć akcje Polskiego Cukru na preferencyjnych warunkach przede wszystkim rozłożonych na długą spłatę w ratach.”

Ale raty to nie wszystko. Działające w „Polskim Cukrze” związki zawodowe chcą, aby to sama prywatyzowana firma pomogła im w zdobyciu kapitału na zakup akcji.

Stanisław Lubaś – NSZZ Solidarność: „Spółka tworzy kapitał rezerwowy, skąd będzie udzielać pożyczek na zakup akcji przez pracowników i będziemy dalej pracować nad tym, żeby spółka wygenerowała takie środki, które pomogą pracownikom i plantatorom w spłacie za te akcje, które będą nabywać .”

Była też druga koncepcja zakładająca, że plantatorzy i pracownicy pożyczą pieniądze od banków, a kredyt poręczy Krajowa Spółka Cukrowa. Ale ostatecznie zdecydowano się na wariant z utworzeniem kapitału zapasowego.

Marcin Kulicki – prezes KSC: „Kierunek, który zaproponował zarząd jest bardzo dobry strona społeczna akceptuje go i jest powszechnie skonsultowany i wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom.

Przez 10 lat handel akcjami może się odbywać jedynie wśród uprawnionych do ich kupna osób.”

Witold Katner Redakcja Rolna TVP