Pomoc dla byłych PGR-ów

180 mln zł do 2011 r. wyda Agencja Nieruchomości Rolnych na pomoc dla środowisk popegeerowskich – zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki.

– Przed tygodniem decyzję o uruchomieniu takiego programu podjęło kierownictwo resortu – dodał minister. Bezzwrotna pomoc – 60 mln zł rocznie – ma trafić do gmin i spółdzielni, które przejęły od Agencji lub przejmą nieodpłatnie zamieszkane lokale, budynki i infrastrukturę techniczną w złym stanie technicznym.

Oprócz remontów budynków dofinansowane mają być również remonty lub przebudowy dróg osiedlowych, podłączenia przekazanych przez ANR budynków do sieci gminnych. Pieniądze będzie można również dostać na budowę nowych budynków lub infrastruktury, jeśli przekazanych wcześniej nie opłaca się remontować.

Decyzję o przyznaniu pomocy będzie podejmował dyrektor oddziału terenowego ANR, a wnioski opiniować będą przedstawiciele organizacji byłych pracowników PGR. Umowa między Agencją a uzyskującą pomoc gminą lub spółdzielnią będzie zawierała szczegółowy opis inwestycji, jej całkowity koszt, harmonogram realizacji i warunki pomocy z Agencji – podał Sawicki.

Gazeta Wyborcza