Polska niemal całkowicie wykorzystała limit produkcji mleka

Polska w roku kwotowym 2008/2009 (kwiecień 2008 – marzec 2009) wykorzystała w 99,8 proc. przyznany przez Komisję Europejską limit produkcji mleka. Polscy producenci mogli wyprodukować 9,32 mld kg mleka. Oznacza to, że rolnicy nie będą płacić kar – poinformowała we wtorek Agencja Rynku Rolnego.

Jak powiedział na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Marek Sawicki, obecnie produkcja mleka w naszym kraju rośnie i w przyszłym roku może być większa niż przyznana kwota. Przekroczenie limitu szacuje się obecnie na ok. 2,5 proc. W takiej sytuacji jest możliwe, że mleczarnie zaczną pobierać zaliczki na poczet kar za nadprodukcję.

Limit produkcji mleka dla Polski na 2009/2010 r. wynosi ok. 9,5 mld kg.

Jeżeli we wrześniu przyrost produkcji tego surowca będzie na poziomie poniżej 1 proc., to nie będzie potrzeby pobierania takich zaliczek – zaznaczył Sawicki.

Taka sytuacja wystąpiła już w 2006 roku. Okazało się, że polscy producenci sprzedali mleczarniom zbyt dużą ilość surowca. Kwota mleczna w roku kwotowym 2005/2006 została przekroczona o 287 mln kg, a kara wyniosła 89 mln euro.

Opłata do indywidualnego rolnika wynosiła ok. 55 zł za każdy kg mleka wyprodukowanego ponad kwotę. Wcześniej z tego tytułu mleczarnie pobierały zaliczki od rolników w wysokości 20 gr od każdego kg mleka.

ARR poinformowała także, że weryfikuje wnioski o przyznanie dodatkowych kwot mlecznych. Do Agencji napłynęło ich ponad 40 tys. Rolnicy wnioskowali o powiększenie limitu łącznie o 400 mln kg. ARR może jednak rozdzielić tylko ok. 300 mln kg, więc rolnicy muszą się liczyć z tym, że dostaną mniejszy limit niż ten, o który wnioskowali.

PAP