Pieniądze za siew

Pomoc niewielka, ale zawsze coś. Mowa o dopłatach do materiału siewnego. Wnioski o dotacje można składać już od jutra w regionalnych oddziałach Agencji Rynku Rolnego.

Rolnicy, którzy używają do siewu wysokiej jakości materiału tak zwanego elitarnego lub kwalifikowanego mogą ubiegać się o dotacje z programu „de minimis”.

Bartłomiej Kulisz, ARR: jest to pewna forma pomocy państwa, która nie wymaga akceptacji komisji europejskiej i jest udzielana w wysokości od 7,5 tysiąca euro w okresie do 3 lat obrotowych. Tego roku i dwóch lat poprzednich.

100 złotych to wysokość dotacji przysługująca do zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 do roślin strączkowych a 500 do ziemniaków.

  • DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO:

  • zboża, mieszanki zbożowe, pastewne – 100 zł/ha
  • rośliny strączkowe – 160 zł/ha
  • ziemniaki – 500 zł/ha

Bartłomiej Kulisz, ARR: warto pamiętać, że dopłaty te udzielane są do hektara powierzchni gruntów ornych, na których został zużyty kwalifikowany materiał siewny zakupiony w legalnym źródle.

Dlatego do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające kupno materiału siewnego. Na złożenie dokumentów jest czas do czerwca.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP