Pieniądze na integrację

Pieniądze na integrację

W 3 ostatnich latach gminy z województwa podlaskiego otrzymały dwa i pół miliona euro na integrację społeczną. Chociaż za pieniądze te nie zbudowano nowych dróg, boisk czy innych bardzo potrzebnych na wsi obiektów, nie są to pieniądze zmarnowane.

Dzięki finansowemu wsparciu z programu, życie powróciło do wiejskiej świetlicy w Lewkowie Starym. Młodzież założyła zespół rokowy.

Helena Rejent – Świetlica Samorządowa „Bardo dobrze, że dostrzeżono, że w gminach są ludzie, którzy potrzebują jakiegoś innego zajęcia niż budowa drogi. „

W gminie Przerośl na Suwalszczyźnie najlepiej wychodzi wspólne granie i śpiewanie w ludowych kapelach.

Teresa Kramkowska – zespół Przeroślacy „Uważam, że spełniam się w tym co robię, bardzo chętnie spotykam się z ludźmi, uczestniczę w tych spotkaniach.”

Dzięki pieniądzom z programu w wiejskich świetlicach udało się zorganizować kluby przedszkolaka i zajęcia pozalekcyjne. Starsi mogli nauczyć się obsługi komputera.

Radosław Borawski – gmina Mały Płock „Program się skończył, dopływ środków się skończył. Natomiast sądzę, ze została grupa aktywnych ludzi, którzy będą się starali pozyskać środki nie tylko z budżetu gminy, ale stawiając też na środki z Unii Europejskiej.”

W programie uczestniczyło 28 osiem gmin spośród nich najwięcej pieniędzy – bo aż 40 tysięcy euro otrzymało Kolno.

Jarosław Nikitiuk Redakcja Rolna TVP