Ostatnie raty

Skorzystało z nich ponad 150 tysięcy rolników. Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych to jeden z najpopularniejszych programów z funduszy na lata 2004-2006. W tym roku rusza wypłata ostatniej raty dotacji.

Dotacje dla gospodarstw niskotowarowych są wypłacane od 2005 roku i przysługują rolnikom przez pięć kolejnych lat.

Czwarta i piąta rata dotacji należy się jednak tylko tym, którzy spełnili warunki wyznaczone w planie rozwoju gospodarstwa. Nie udało się to blisko 1/5 rolników. 20 tysięcy osób nie złożyło wymaganych oświadczeń.

Grzegorz Kaczyński, ARiMR: i około 5 tysięcy osób z tego pierwszego naboru, okazało się, że ich oświadczenia nie kwalifikują się do pozytywnego rozpatrzenia.

W tym roku wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych wynosi 5130 złotych jest to o kilkadziesiąt złotych mniej niż przed rokiem. Agencja Restrukturyzacji zapewnia, że wypłaty ostatniej raty rozpoczną się najdalej za kilka tygodni.

Grzegorz Kaczyński, ARiMR: w tej chwili przestawiamy system na aktualny kurs euro z 2010 roku.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zgodnie z prawem pieniądze mogą być naliczone dopiero po roku od uzyskania ostatniej raty wsparcia.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP