Oczekiwana zmiana miejsc

Zasady stare, ale miejsce załatwiania spraw nowe. Od tego roku wszystkie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców przejęły na siebie Urzędy Wojewódzkie.

Dzięki temu wszystkie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców można załatwić w jednym okienku.

Izabela Szewczyk, Mazowiecki Urząd Wojewódzki: od nowego roku zarówno pozwolenia na pobyt dla cudzoziemca jak i zezwolenia na pracę wydawane będą w wydziale spraw cudzoziemców w Mazowieckim urzędzie Wojewódzkim, czyli w jednym urzędzie obie decyzje.

Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat jest ogromny postęp. Sytuacja się znacznie poprawiła. Natomiast nie znaczy to, że jest różowo i że nie ma nic do zrobienia.

Pytanie tylko czy będzie łatwiej? Bo największy problem z zatrudnieniem cudzoziemców mają co roku rolnicy, którzy w sezonie potrzebują dodatkowych pracowników.

Oficjalne pozwolenia na pracę w Polsce ma kilkadziesiąt tysięcy cudzoziemców. Szacuje się jednak, że pół miliona osób przebywa u nas nielegalnie.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP