Nowość z Polic – POLIFOSKA 3

Nowość z Polic - POLIFOSKA 3

Zakłady Chemiczne „POLICE” SA wprowadzają na rynek nowy, kompleksowy nawóz POLIFOSKĘ 3 NPK(MgS) 3-12-18-(4-14).

Jest to nawóz o dużych, równomiernych, nie zbrylających się granulach, gęstości nasypowej 1,1-1,2 kg/dm3, a każda granula ma identyczny skład chemiczny. Nawóz zawiera 3% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanów amonowych i wapniowych, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 18% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 14% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera również co najmniej 10% wapnia (CaO) oraz mikroskładniki pokarmowe. W nawozie tym na 1 kg fosforu przypada 1,5 kg potasu (stosunek P:K jak 1:1,5).

Jest to typowy nawóz przedsiewny pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe (na przykład rzepak) i okopowe, na użytki zielone oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ 3 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), a także w warunkach niskiego nawożenia organicznego.

Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

POLIFOSKĘ 3 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Nawóz zapewnia dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój przez cały okres wegetacji, zwiększając efektywność innych zabiegów agrotechnicznych w postaci wyższych i jakościowo lepszych plonu.

Sugerowana cena brutto (z VAT) w lipcu to 1060 zł za tonę. Skład i efektywność działania POLIFOSKI 3 w zestawieniu z atrakcyjną ceną to propozycja rynkowa, umożliwiająca nie tylko racjonalne nawożenie, ale także obniżenie kosztów jesiennego nawożenia.