Nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt

Nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt

Za kilka dni wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące znakowania i rejestracji zwierząt gospodarskich. Co to oznacza dla hodowców bydła, owiec i kóz?

Na początek dobre informacje. Uproszczone zostaną zasady zamawiania kolczyków do znakowania zwierząt. Będzie można je kupować u producentów bez pośrednictwa Agencji Restrukturyzacji.

Podobne procedury obowiązywać będą także przy zakupie nowych kolczyków dla owiec i kóz zawierających elektroniczne identyfikatory. Od 31 grudnia będą musiały być w nie wyposażone zwierzęta przeznaczone do handlu na rynku wspólnotowym.

Doprecyzowano także termin jaki mają rolnicy na oznakowania bydła.

Krzysztof Buczeń, ARiMR: według nowego zapisu rolnik ma obowiązek zgłoszenia zwierząt do rejestru przed dniem opuszczenia stada. Nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia urodzenia.
Zgodnie z nowymi przepisami siedziba stada to nie tylko budynki, ale także zagrody, pastwiska i wszystkie miejsca gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt.

Krzysztof Buczeń, ARiMR: z pozostałych zmian to oczywiście nadanie znacznie większej rangi dla księgi rejestracji.

Od 6 sierpnia trzeba będzie także dokładniej sprawdzać dokumenty i kolczyki nabywanych zwierząt. Kupowane sztuki muszą być nie tylko oznakowane ale muszą też mieć paszporty.

Kontrole w gospodarstwach mogą przeprowadzać pracownicy Agencji Restrukturyzacji oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

rolna.tvp.pl