Negocjacje z państwami grupy Mercosur to chyba błąd

Dalsze kontynuowaniu negocjacji z grupą krajów Ameryki Łacińskiej grozi upadkiem tysięcy europejskich gospodarstw rolnych. To coraz powszechniejsza opinia nie tylko w Polsce, ale także w innych europejskich stolicach oraz Parlamencie Europejskim.

W tej sprawie w euro parlamencie panuje wyjątkowa zgodność. Wszyscy polscy posłowie mówią, że rozpoczęcie negocjacji przez Komisję Europejską z państwami grupy Mercosur było błędem, który w praktyce może oznaczać zbyt mocne otwarcie unijnych granic na żywność z rynków państw trzecich.

Czesław Siekierski – Europejska Partia Ludowa – „Rynki, na których produkuje się nie zachowując odpowiednich warunków jakościowych, dobrostanu zwierząt, wymogów środowiskowych, przez co ta produkcja jest tańsza.”

Deficyt handlowy z państwami Ameryki Łacińskiej już wynosi 19 miliardów euro. Po zakończeniu negocjacji liberalizujących wymianę może wzrosnąć o kolejne 11 miliardów. A ponieważ państwa te są dużymi eksporterami żywności dwustronne porozumienie jest groźne dla unijnych farmerów.

Jarosław Kalinowski – Europejska Partia Ludowa – „Dalsze ustępstwa ze strony Unii Europejskiej, czy dalsze otwarcie na import z tamtych krajów przyczyni się do upadku dziesiątków tysięcy gospodarstw europejskich.”

Protestuje nie tylko Parlament Europejski. Także w wielu stolicach panuje przekonanie, że brukselscy urzędnicy zaczynając niespodziewanie dla wszystkich negocjacje posunęli się o jeden krok za daleko.

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa – „Na pewno te negocjacje trzeba zawiesić, czyli jest zdecydowany sprzeciw tego typu negocjacjom.”

A takie postawienie sprawy przez ministerstwo rolnictwa popiera nawet opozycja.

Janusz Wojciechowski – Europejscy Reformatorzy i Konserwatyści – „Działania, które opóźniają te negocjacje i które stopują niedobre dla rolnictwa porozumienia – popieram ten pogląd, ten sam pogląd reprezentujemy w Parlamencie Europejskim.”

Choć jest też drugie wyjście z sytuacji tak niebezpiecznej także dla polskich rolników.

Wojciech Olejniczak – Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów – „Spowolnić, zatrzymać, najlepiej wynegocjować jak najlepsze rozwiązania i oto powinniśmy się starać.”

Tzw. grupa państw Mercosur to między innymi Brazylia i Argentyna jedni z największych na świecie producentów żywności.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP