MSP chce sprywatyzować 34 spółki rolno-spożywcze

Ministerstwo skarbu chce sprywatyzować 34 państwowe spółki z branży rolno-spożywczej. Jako pierwsze zostaną sprzedane cztery spółki hodowlane i osiem tzw. rynków hurtowych. Pierwszeństwo w nabyciu akcji tych przedsiębiorstw będą mieli rolnicy i pracownicy spółek – poinformował w czwartek wiceminister skarbu Jan Bury.

„Chcemy, by dla każdej z tych spółek minister skarbu przyjął szczególny tryb prywatyzacji czyli taki, który będzie skierowany do hodowców, producentów rolnych, plantatorów, operatorów na rynkach hurtowych, związków hodowców zwierząt. Chcemy, by w ten sposób rolnicy stali się faktycznymi właścicielami tych spółek” – powiedział Bury.

Chodzi o cztery spółki zajmujące się rozrodem zwierząt czyli – Stacje Hodowli i Unasienienia Zwierząt (tzw. SHiUZ-y). Jest to Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu oraz Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Spółki te mają istotne znaczenie dla postępu biologicznego i hodowli zwierząt. Skarb Państwa jest ich jedynym właścicielem.

W przyszłym roku prywatyzacji będą podlegać także tzw. rynki hurtowe, czyli spółki zajmujące się handlem owocami i warzywami na dużą skalę.

Najbardziej znaczącą spółką jest w tej grupie Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, w którym Skarb Państwa ma niemal 60 proc. udziałów. Pozostałe „rynki” znajdują się w Legnicy, Wrocławiu, Elizówce k/Lublina, Radomiu, Zielonej Górze, Bielsku-Białej i Elblągu.

Jak powiedzial Bury, resort skarbu chce przeznaczyć bezpłatnie 15 proc. akcji pracownikom prywatyzowanych spółek i drugie 15 proc. dać rolnikom współpracującym z tymi zakładami. Resztę, 70 proc. akcji, będą oni mogli nabyć odpłatnie. Dodał, że choć rolnicy uzyskają pierwszeństwo w nabyciu akcji, ale nie oznacza to, że będą musieli je kupić.

Ministerstwo proponuje, by za zakupione akcje można było zapłacić w ciągu pięciu lat. Ponadto takich akcji nie będzie można sprzedać przez 10 lat. Zbycie udziałów będzie możliwe tylko na rzecz akcjonariusza.

„Jeżeli nie będzie chętnych na nabycie akcji wśród wszystkich osób współpracujących ze spółkami hodowlanymi, wtedy będą mogli je kupić inni rolnicy i związki hodowców” – powiedział Bury.

Wiceminister powiedział, że proces prywatyzacji rozpocznie się na początku 2010 r. od wyboru doradcy prywatyzacyjnego. Następnie wyceni on majątek i zostanie ustalona lista uprawnionych do wykupu akcji. Najszybciej proces rozpocznie się w przypadku SHiUZ-u z woj. mazowieckiego i wielkopolskiego oraz rynku hurtowego w Broniszach.

Jak powiedział prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Jan Biegniewski, hodowcy oczekują prywatyzacji SHiUZ-ów od wielu lat. Zauważył, że tym czasie na rynku powstały konkurencyjne firmy hodowlane, część z udziałem kapitału zagranicznego. Dodał, że – jego zdaniem – okres spłat za nabycie akcji powinien być rozłożony nawet do 15 lat.

Według prezesa Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika, rozłożenie spłat na pięć lat jest możliwe pod warunkiem, że będzie można na ten cel uzyskać kredyt. Dodał, że nie traktuje propozycji ministerstwa skarbu jako ostatecznej.

PAP