MRiRW: W drugiej połowie XII drożała pszenica i nieznacznie mięso

Druga połowa grudnia przyniosła wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej i nieznaczny wzrost cen mięsa – wynika z cotygodniowej analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZBOŻE

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 14-20.12.2009 r. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 484 zł/t, tj. o blisko 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ok. 5 proc. wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 4 proc. droższe niż rok wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano średnio 293 zł/t, tj. o ok. 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. więcej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była jednak o 16 proc. niższa niż przed rokiem.

Od początku grudnia 2009 r. cena jęczmienia paszowego jest stabilna. W dniach 14-20.12.2009 r. średnia cena tego ziarna, tak jak przed rokiem, wynosiła 386 zł/t. W odniesieniu do porównywalnego okresu listopada 2009 r. jęczmień paszowy skupowano o blisko 7 proc. drożej.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrosła o 2,5 proc. i ukształtowała się na poziomie 494 zł/t. Ziarno to było droższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o ponad 9 proc. i o 24 proc.

MIĘSO

Według danych ministerstwa rolnictwa 14-20.12.2009 r., w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, odnotowano niewielki (0,4 proc.) wzrost cen skupu żywca wieprzowego i wołowego, a także prawie 4 proc. wzrost cen skupu kurcząt typu brojler. Nieznacznie potaniały natomiast indyki.

W analizowanym okresie dostawcy trzody chlewnej otrzymywali średnio 3,82 zł/kg, o 7 proc. mniej niż przed miesiącem i o 14 proc. mniej niż rok wcześniej. Za bydło płacono przeciętnie 4,74 zł/kg, o 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Kurczęta typu brojler skupowano po 3,04 zł/kg, a indyki po 4,46 zł/kg. Było to odpowiednio o 3 proc. więcej i o 3 proc. mniej niż przed miesiącem. Wymienione gatunki drobiu były droższe niż rok wcześniej o 3-10 proc.

MLEKO

Przeciętna cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 7,88 zł/kg, tj. o 2,2 proc. niższym niż tydzień wcześniej. W porównaniu do cen notowanych przed miesiącem OMP podrożało o 0,3 proc.

PAP