Ministerstwo Rolnictwa zwleka z przyznawaniem rent strukturalnych

Komisja Europejska wyraziła już zgodę na zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych. Mimo to resort rolnictwa wciąż nie zna dokładnego terminu przyjmowania wniosków od rolników zainteresowanych przekazaniem gospodarstwa.

W tym roku rolnicy po raz ostatni będą mogli ubiegać się o renty strukturalne – świadczenia przyznawane ze środków UE w zamian za przekazanie gospodarstwa m.in. członkom rodziny. Ogłoszeniem naboru są zainteresowani nie tylko rolnicy pragnący przekazać swoje grunty rolne sąsiadom, ale także młodzi rolnicy pragnący przejąć gospodarstwa od rodziców.

– Od kilku miesięcy rolnicy czekają na rozpoczęcie przyjmowania wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tego czasu nie mogą przekazać gospodarstw następcom, bo inaczej stracą prawo do świadczeń – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Według Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rozpoczęcie przyznawania rent będzie możliwe dopiero w drugiej połowie tego roku. O takie świadczenia będzie mogło się ubiegać około 6 tys. osób. Rządowi udało się w styczniu przekonać Komisję Europejską, aby zaakceptowała zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Umożliwią one wypłatę unijnej pomocy na zagospodarowanie dla młodych osób, którzy przejmą gospodarstwo rolne od rolników starających się o renty.

– Zmiany w przepisach spowodowały konieczność nowelizacji rozporządzeń określających zasady wypłaty tej pomocy. Obecnie projekty rozporządzeń są w uzgodnieniach – mówi Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Zdaniem związków zawodowych dotychczasowe zasady przyznawania unijnych rent nie wpłynęły na zmianę struktury wsi.

– Rolnicy fikcyjnie przenosili własność gospodarstwa na dzieci tylko dlatego, aby otrzymać unijną rentę – mówi Wiktor Szmulewicz.

Aby w przyszłości nie dochodziło do takiej sytuacji, rolnicy przejmujący gospodarstwo rolne od osób ubiegających się o renty strukturalne mają obowiązek prowadzenia osobiście działalności rolniczej przez co najmniej pięć lat. W przypadku zawieszenia prowadzenia gospodarstwa taka osoba będzie musiała wypłacać z własnej kieszeni część renty strukturalnej.

Bożena Wiktorowska Dziennik Gazeta Prawna