Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt do prywatyzacji

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt do prywatyzacji

Ponad 140 tysięcy hodowców zajmujących się trzodą chlewna bydłem i pszczołami którzy w ostatnich dwóch latach korzystali z usług Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt jest uprawnionych do wzięcia udziału w rozpoczętym niedawno przez ministra skarbu procesie prywatyzacji.

O potrzebie takiej prywatyzacji, która w ręce rolników odda polskie spółki mówiono juz od dawna, sami gospodarze bardzo się interesują i czekają na możliwość nabycia udziałów.

Zbigniew Przybyła – hodowca bydła mlecznego „Spółki hodowlane, prowadzące program hodowlany i wycenę buhajów w Polsce powinna zostać w naszych polskich rękach”.

Udziały mazowieckiej spółki wyceniono na 58 złotych, mogą je kupować tylko Polacy, 10 lat przewidziano na konsolidację tych udziałów a dopiero później będzie mógł inwestować w polskie spółki kapitał zagraniczny.

Zbigniew Kosecki – Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt „Właściwym miejscem do deklarowania i składania wniosków o nabycie tych udziałów jest siedziba spółki w Łowiczu oraz wszystkie oraz wszystkie zakłady, które wchodzą w skład spółki łowickiej czyli w Gostkowie i poszczególnych innych 8 oddziałach”.

Centra podobne do tego działają w naszym kraju nieprzerwanie od blisko 60 lat, maja ogromne doświadczenie, polska genetyka jest na dobrym poziomie dlatego korzysta z niej coraz więcej rolników. Po przejęciu spółek będą mogli mieć wpływ na kierunki hodowli.

Krzysztof Gajek – prezes Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt „Dotyczy to olbrzymiej i śmiem twierdzić, ze największej grupy społecznej. Dotyczy to wszystkich hodowców. W skali kraju myślę, że można mówić o setkach tysięcy osób, które będą mogły korzystać z tego procesu”.

Na udziały Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt będzie się można zapisywać tylko osobiście od 9 września do 12 października. Cześć udziałów trafi tez bezpłatnie do pracowników centrów.

Przemysław Lisiecki Redakcja Rolna TVP