Limity w przyszłości

Limity w przyszłości

W cieniu debaty o przyszłości systemu kwotowania produkcji mleka w Unii Europejskiej swoje interesy chcemy załatwić także my. Podczas ostatniego posiedzenia unijnej rady ministrów rolnictwa polska delacja domagała się większego prawa administrowania krajową kwotą mleczną.

Francja i Niemcy żądają obecnie jednego. Zamrożenia zeszłorocznej decyzji Unii Europejskiej o odejściu od kwotowania produkcji mleka po 2015 roku. Co więcej państwa te nie chcą, aby do tego czasu limity co roku rosły o 1%. Ale jak na razie nic nie udało im się wywalczyć.

Marian Fischer Boel – komisarz ds. rolnictwa UE: to co oni sugerują jest w sprzeczności z ustaleniami tzw. przeglądu zdrowotnego unijnej polityki rolnej, nie mogę popierać idei, które cofają nas do sytuacji z zeszłego roku.

Polska jest obecnie w Unii Europejskiej wyjątkiem. Jako jedyne kraj nie tylko wykorzystujemy mleczne limity, ale nawet grozi nam ich przekroczenie. W innych krajach Wspólnoty ceny skupu znacznie ograniczyły produkcję. Stąd nasze postulaty.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: występowaliśmy jako Polska o to, żeby można było przenosić kwoty z bezpośredniej na hurtową i odwrotnie. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Jak na razie nie ma też zgody na kolejną polską inicjatywę tym razem dotyczącą zagospodarowania nadwyżek mleka w proszku na wspólnotowym rynku.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: warto byłoby część mleka w proszku przeznaczyć na paszę lub na przerób na kazeinę. Tu entuzjazmu po stronie komisji ministrów rolnictwa nie ma.

Jedynym konkretem z jakim wrócili do siebie unijni ministrowie rolnictwa po ostatnim posiedzeniu jest obietnica Komisji Europejskiej, że obecne mechanizmy interwencji mogą być przedłużone nawet do 2011.

Witold Katner rolna.tvp.pl