Lekkie spadki cen pszenicy i mleka

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w pierwszym tygodniu lutego spadały ceny pszenicy i odtłuszczonego mleka w proszku, za to drożało żyto.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w pierwszym tygodniu lutego br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 490 zł/t, tj. o 0,6 proc. mniej niż w˙poprzednim tygodniu i o blisko 2 proc. mniej niż przed miesiącem.

W dniach 01-07.02.br. przeciętna cena skupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 335 zł/t, tj. o ponad 2 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było o ok. 5 proc. droższe niż przed miesiącem.

W pierwszym tygodniu lutego jęczmień paszowy skupowano średnio po 401 zł/t. Ziarno to było o ok. 1 proc. droższe niż przed tygodniem i przed miesiącem.

MIĘSO

Według danych w dniach 01-07.02.br. dostawcy trzody chlewnej, otrzymywali średnio 3,53 zł/kg, tj. o 2,3 proc. mniej niż w˙poprzednim tygodniu i o 7,4 proc. mniej niż przed miesiącem. W porównaniu do notowania sprzed roku ceny żywca wieprzowego były o 18 proc. niższe.

W analizowanym okresie za żywiec wołowy, tak jak w poprzednim tygodniu, przeciętnie płacono 4,99 zł/kg, tj. o 4,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Dostawcy kurcząt typu brojler uzyskiwali średnio 2,94 zł/kg, tj. nieznacznie (o 0,3 proc.) więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o ok. 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Cena ta była o ok. 7 proc. niższa niż przed rokiem. Natomiast cena indyków przeciętnie ukształtowała się na poziomie 4,38 zł/kg wobec 4,36 zł/kg w poprzednim tygodniu. Za indyki w skupie hodowcy uzyskiwali cenę zbliżoną do notowanej przed miesiącem i˙niewiele (o 0,4 proc.) niższą niż przed rokiem.

MLEKO

Dalszy spadek wykazywały także ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W pierwszym tygodniu lutego br. za proszek ten płacono 7,51 zł/kg, tj. o 2,3 proc. mniej niż w końcu stycznia br.

PAP