Kura znosząca złote jajka

Kura znosząca złote jajka

Jak kura znosząca złote jaja Agencja Nieruchomości Rolnych przelała właśnie na konta budżetu państwa 705 milionów złotych. Wpłaty od 2005 roku idą już liczyć w miliardach.

Zgodnie z przepisami Agencja Nieruchomości Rolnych na przełomie czerwca i lipca przelewa na konto ministerstwa finansów różnice wynikającą z wpływów i wydatków. W tym roku było to ponad 700 milionów złotych. Dochody utrzymują się na od kilku lat na wysokim poziomie. To między innymi efekt dużej sprzedaży gruntów, która za 2009 rok wyniosła około stu tysięcy hektarów. Drugi decydujący czynnik to ceny. Zarówno ziemie rolne jak i inwestycyjne sprzedawane przez Agencję są po prostu drogie. A dochody przeznacza się nie tylko na bieżące potrzeby państwa.

Tomasz Nawrocki – prezes ANR – „Agencja Nieruchomości Rolnych zasila również Fundusz Rekompensacyjny. Z tego Funduszu są wypłacane rekompensaty dla tzw. Zabużan i w sumie na Fundusz Rekompensacyjny przelano dotychczas 2 miliardy 200 milionów złotych.”

Szacuje się, że od początku 2005 roku Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa około siedmiu miliardów złotych.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP