Krótka kołdra

Dziś w Senacie głosowanie nad projektem budżetu na 2010 roku. Opozycja zapowiada zgłoszenie poprawek, które zwiększą wydatki na postęp biologiczny. Ale szanse na ich przyjęcie są niewielkie.

Senatorowie chcą zwiększyć wydatki w dwóch obszarach. Po pierwsze na zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt, po drugie na postęp biologicznych.

Jerzy Chróścikowski – senator PiS: mam nadzieję, że te wszystkie uzgodnienia w trakcie, które trwają teraz z ministerstwem rolnictwa, z ministerstwem finansów jeśli dojdzie do zgody, to będą te poprawki przyjęte.

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia i przesunięcia środków w ramach budżetu rolnego opozycja zapowiada, że i tak poprawki zostaną dzisiaj zgłoszone podczas plenarnego posiedzenia Senatu.

I tak najprawdopodobniej się stanie, gdyż rząd nie widzi potrzeby zmian w przygotowanym przez siebie projekcie budżetu.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: budżet państwa na 2010 rok w części dotyczącej rolnictwo jest budżetem, który gwarantuje zrealizowanie wszystkich zadań.

Wydatki na rolnictwo wyniosą w tym roku ponad 22 miliardy złotych. Do tego trzeba dodać prawie 16 miliardów złotych na dofinansowanie dopłat bezpośrednich, PROW-u oraz innych unijnych programów pomocowych. Drugie tyle pochłonie dotacja na KRUS.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP