Królowi też ciężko

Jak ciężko jest prowadzić gospodarstwo wie także sam król.

Koronowana głowa Szwecji Karol XVI Gustaw jest właścicielem farmy, zajmującej się gównie hodowlą zwierząt i przetwórstwem mięsa. Warunki do prowadzenia działalności król ma wręcz cieplarniane – państwo dzierżawi mu za przysłowiową koronę wielkie gospodarstwo rolne, zwolniony jest także z podatków.

Mimo to, biznes nie idzie zbyt dobrze. Właściwe utrzymuje się dzięki dotacjom z unijnej kasy. Od kiedy Szwecja wstąpiła do Unii Europejskiej, firma Karola Gustawa otrzymała prawie 1,5 miliona euro dopłat. Tylko przez ostatnie cztery lata było to ponad pół miliona.

Anna Katner Redakcja Rolna TVP