Kredyty z dopłatą dla rolników

Rolnicy mogą korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, do których oprocentowania dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja przyznała do końca lipca br. ośmiu współpracującym z nią bankom ponad 37 mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych i w ten sposób zaspokoiła w pełni zapotrzebowanie zgłoszone przez te banki.

Według ostrożnych szacunków kwota ta pozwoli udzielić kredytów na łączną kwotę 3,74 mld zł. Tymczasem do końca lipca br. banki udzieliły rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego takich kredytów na kwotę przekraczającą jedynie 659 mln zł.

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, zgodnie ze swoimi procedurami i oceną wiarygodności kredytobiorcy oraz w ramach przyznanego przez ARiMR limitu akcji kredytowej.

Rolnicy nie powinni mieć kłopotu z uzyskaniem kredytu z dopłatą zważywszy, że do końca lipca banki wykorzystały w niespełna 20% otrzymane w tym roku limity akcji kredytowej. Rolnicy oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą przeznaczyć kredyty m. in. na:

– zakup budynków i budowli lub budowę i przebudowę budynków i budowli, a także na remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

– zakup użytków rolnych, z tym, że od 1 stycznia 2010 r. można przeznaczyć na to nie więcej niż 10% kwoty kredytu,

– zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

– zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,

– wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (koszty grodzenia, budowy wiat),

– budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

– zakup komputerów i oprogramowań ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, w tym programów księgowych

Redakcja Rolna TVP