Kontrowersyjne ONW

Od kilku lat dostaje je blisko połowa rolników, ale pytań jest wciąż wiele. Dopłaty do Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowanie budzą wiele kontrowersji. Szczególnie w sytuacjach kiedy trzeba zwracać dotacje.

System dopłat ONW funkcjonuje podobnie jak dotacje do gruntów rolnych od 2004 roku. Aby dostawać kilkaset złotych do hektara rocznie wystarczyło mieć gospodarstwo położone na tak zwanych trudnych terenach.

Agata Kołodziejska, ARiMR: to zobowiązanie zaczyna się w momencie otrzymania pierwszej płatności i trwa przez 5 lat.

Przez ten czas trzeba prowadzić działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej niż ta, za którą wypłacono pierwszą płatność. W przypadku sprzedaży lub przekazania ziemi zobowiązania przejmuje na siebie następca.

Agata Kołodziejska, ARiMR: i jeżeli ten następca nie będzie dalej kontynuował działalności rolniczej jest to powód do tego podstawa żeby Agencja żądała zwrotu otrzymanych wcześniej płatności od poprzedniego właściciela czyli osoby, która przekazywała te grunty.

Z uczestnictwa w programie ONW będzie można zrezygnować dopiero w przyszłym roku. Wtedy w większości przypadków upływa pięcioletni okres od wypłaty pierwszych dotacji.

Dorota Florczyk rolna.tvp.pl