Koniunktura w rolnictwie nadal się nie poprawia

Koniunktura w rolnictwie nadal się nie poprawia

Lipcowa edycja ankietowych badań wskazuje, że rolnictwo nadal znajduje się w fazie dekoniunktury – wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

„Niski jest zarówno ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych, jak i poziom optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw” – napisano w komentarzu do badań.

Analitycy Instytutu zaznaczają, że sezonowa poprawa w stosunku do badań kwietniowych jest wyrazista, jednak na tle notowań lipcowych z lepszych dla rolnictwa lat 2006 i 2007 trzeba mówić o złej jego kondycji.

Badania wskazują także, że zachowanie ogólnego wskaźnika koniunktury w lipcu nie odzwierciedla dużego zróżnicowania sytuacji w rolnictwie.

„Na jednym biegunie znajdują się skrajnie niskie oceny rolników gospodarujących na niewielkim areale (do 15 ha), na drugim zaś z dodatnią oceną przychodów pieniężnych i wysokim poziomem optymizmu gospodarstwa z użytkami rolnymi powyżej 50 ha” – napisano.

IRG podaje także, że wyniki lipcowe nie wskazują na pogłębienie się trendu ograniczania aktywności inwestycyjnej przez gospodarstwa rolne, co jest optymistyczne.

PAP