Koniec przyjmowania wniosków na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Czy ostatni dzień, będzie rzeczywiście ostatnim? Wszystko zależy od zainteresowania rolników. Agencja Restrukturyzacji dziś kończy przyjmowanie wniosków na odtworzenie potencjału produkcji rolnej. Nowe otwarcie nie jest jednak wykluczone.

Wielu rolników ze złożeniem dokumentów o przyznanie pomocy czekało do ostatniej chwili. Wypełnienie wniosków nie jest trudne.

Marzena Gadomska, ARiMR Mazowsze: na obecną chwil tumów nie ma, ale wnioski można składać do końca dnia dzisiejszego lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym lub wysłać pocztą , albo w biurze powiatowym Agencji.

Irena Ziółkowska, Suchożebry: w ciągu dwóch dni można to było zorganizować tylko trochę się przyłożyć do tego. A ubiegać się o pomoc na pewno warto.

Irena Ziółkowska, Suchożebry: myśmy złożyli wniosek na odtworzenie sadu, na zakup jeszcze niektórych maszyn, które będą potrzebne w naszym gospodarstwie.

Pośpiech przy składaniu dokumentów w tym wypadku nie jest wskazany, bo o kolejności ich rozpatrywania zadecyduje punktacja. Liczy się wysokość wnioskowanej pomocy oraz wielkość poniesionych strat.

Grażyna Wereszczyńska, ARiMR: do 40 dni po zakończeniu naboru będzie ogłoszona lista rankingowa na stronie internetowej, która wskaże kolejność rozpatrywania tych wniosków.

Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza kolejnego otwarcia programu.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: jeżeli pula środków nie będzie wyczerpana to będzie kolejne otwarcie i to natychmiastowe.

Ale to nie koniec dobrych informacji. Jest duża szansa, że rolnicy będą mogli ubiegać się nie tylko o refundację poniesionych kosztów, ale także o wcześniejsze zaliczki.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: mam nadzieję, że w trybie pilnym na najbliższym posiedzeniu sejmu. Sejm uchwali tą ustawę, bo taki tryb został przyjęty i że rolnicy, którzy składają wnioski będą mogli korzystać z systemu zaliczkowego.

W sumie na wsparcie inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw, które ucierpiały w tegorocznej powodzi jest do rozdysponowania 400 milionów złotych.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP