Koniec edycji

Koniec roku to także koniec terminu przyjmowania wniosków o wsparcie, z niektórych programów pomocowych. Przypominamy, że jeszcze tylko dwa dni na złożenie dokumentów mają młodzi rolnicy, osoby zainteresowane dotacjami na usługi doradcze lub na różnicowanie działalności. Kończy się także termin konwersji kwot mlecznych.

Zgodnie z prawem wnioski na ułatwienie startu dla młodych rolników są przyjmowane do wyczerpania puli środków lub do końca grudnia. W tym roku po dotacje zgłosiło się mniej chętnych niż się spodziewano.

Monika Pietrusińska-Janowska, ARiMR: wykorzystano tylko 18% środków finansowych przeznaczonych na ten rok.

Nie ma co się dziwić, że chętnych na dotacje brakuje, bo zgodnie z zapowiedziami w przyszłym roku premia będzie sporo wyższa.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: cały czas czekamy na potwierdzenie zwiększenia wartości z 50 do 75 tysięcy złotych.

Jeszcze tylko przez dwa dni przyjmowane są wnioski od rolników, którzy za unijne dotacje chcą otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą.

Dokumenty można nadal składać w 8 województwach. W całym kraju natomiast są jeszcze pieniądze na usługi doradcze. Niedługo kończy się pierwsza edycja tego działania. Paweł Skalski, ARiMR: na ten moment wykorzystanie środków koperty finansowej na 2009 rok jest na poziomie 2%.

O kończącym się terminie powinni też pamiętać rolnicy, którzy chcą dokonać tak zwanej konwersji kwot mlecznych. Czyli zmienić limity bezpośrednie na hurtowe lub odwrotnie.

Anna Reps-Bednarczyk, ARR: te wnioski należy składać do Oddziałów terenowych Agencji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania producenta.

Dokumenty są przyjmowane do 31 grudnia. Można je dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą.

Dorota Florczyk Redakcja Rolna TVP