Komisja wielostronna

Organizacje rolnicze chcą powołania komisji dialogu społecznego na wzór istniejącej już Komisji Trójstronnej. Chcą, ale nie wiedzą, kto miałby w niej zasiadać.

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych działa od 2001 roku i jest forum dialogu między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Teraz powołania podobnej komisji, ale tylko do negocjowania spraw związanych z rolnictwem żądają organizacje rolnicze. Prace nad projektem trwają od kilku miesięcy w prezydenckiej Radzie ds. Wsi i Rolnictwa.

Jerzy Chróścikowski – NSZZ RI Solidarność: jeden z projektów napisanych przez Kółka Rolnicze i drugi, który pracujemy w tej chwili przy panu Prezydencie jest Rada ds. Wsi i Rolnictwa, która chce opracować wspólny projekt, dobrze byłoby gdyby to był projekt ponad podziałami.

Do rozwiązania pozostaje jeszcze tylko kwestia które z licznych z organizacji rolniczych miałyby w Komisji zasiadać. Zdaniem autorów pomysłu trzeba ustalić „próg reprezentatywności”, tak, aby ograniczyć liczbę organizacji zwłaszcza mało znaczących.

Władysław Serafin – Kółka Rolnicze: my proponujemy, żeby organizacja mająca uprawnienia posiadała mandat co najmniej 10% populacji rolniczej, gospodarstw rolnych zarejestrowanych w systemie państwowym. W naszym przypadku byłoby to około 90 tysięcy.

Po opracowaniu projektu ustawy zostanie on zaprezentowany Klubom Parlamentarnym, tak aby pod obrady Sejmu trafił jako projekt poselski.

Witold Katner Redakcja Rolna TVP