KE nie wznowi wypłat z programu SAPARD dla Bułgarii

Komisja Europejska nie wznowi wstrzymanych w ubiegłym roku wypłat dla Bułgarii z programu SAPARD – poinformowało w poniedziałek radio publiczne w Sofii, powołując się na źródła w KE w Brukseli. Chodzi o sumę 140 mln euro.

Według Michaela Manna, rzecznika unijnego komisarza ds. rolnictwa, przyczyną dalszego zamrożenia środków jest utrzymująca się w Bułgarii praktyka wyłudzania pieniędzy i brak skazujących wyroków za udowodnione malwersacje. KE uważa, że w Bułgarii nadal rejestruje się firmy, których celem jest wyłącznie wyłudzanie pomocy unijnej.

Mann powiedział jednak, że pieniądze nie zostały definitywnie odebrane Bułgarii. Wypłaty mogą być wznowione, jeżeli niedociągnięcia w ich wykorzystaniu zostaną usunięte. Obecnie Bułgaria wypłaca pieniądze rolnikom z własnego budżetu.

Meglena Pługczijewa, wicepremier odpowiedzialna za wykorzystanie funduszy unijnych, powiedziała, że decyzja KE jest dla Bułgarii bardzo dotkliwym ciosem.

Z kolei przewodniczący parlamentarnej komisji ds. europejskich Mładen Czerwieniakow podkreślił, że decyzja ta jest następstwem nieefektywności systemu sądowniczego, który nie potrafi pociągnąć do odpowiedzialności winnych malwersacji.

W listopadzie 2008 r. z analogicznych przyczyn KE odebrała Bułgarii 220 mln z programu SAPARD.

PAP