Jubileuszowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Jubileuszowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W tym roku, po raz dziesiąty odbył się Krajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Jego współorganizatorami są: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP. Agencja Nieruchomości Rolnych od początku organizuje ten konkurs w kategorii zakładów rolnych. W dotychczasowych dziesięciu jego edycjach wzięło udział około tysiąc zakładów rolnych, zatrudniających ponad 10 tysięcy pracowników. W tegorocznej edycji uczestniczyło 37 zakładów rolnych, dających pracę ponad 2100 osobom.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Oceniane są następujące elementy: poprawność dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka, porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Ponadto bierze się też pod uwagę estetykę gospodarstw oraz udział pracowników i kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

W kategorii zakładów rolnych Krajowa Komisja Konkursowa oceniła, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  • Laureaci konkursu:
  • I miejsce – Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. (zgłoszone przez OT ANR Olsztyn);
  • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Stary Lubliniec – Zygarlicki Marek (zgłoszone przez OT ANR Rzeszów);
  • III miejsce – Biogazownie Rolnicze POLDANOR SA (zgłoszone przez OT ANR Gdańsk).

W kategorii gospodarstw indywidualnych zwyciężyło gospodarstwo Magdaleny i Jakuba Wojciechów z miejscowości Grzawa w województwie śląskim.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 21 września 2012 roku podczas targów AGRO SHOW w Bednarach.